4sport :: Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

4sport webáruház - Adatvédelmi Nyilatkozat 1.) Általános tudnivalók
A 4sport - SBD-Trade Kft. (a 4sport.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait, valamint adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokat.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


2.) Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
  • A honlap használata során a 4sport szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a következők: a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a 4sport honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekből az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésből személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás megőrizhető.
  • Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.


A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

Az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel.
Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.
Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a 4sport rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmenően, illetve az Ön hozzájárulását meghaladva nem használja fel, illetve harmadik személy részére nem adja tovább. A 4sport az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

Személyes adatainak módosítása és törlése
A rögzített adatokat a 4sport törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (4sport - SBD-Trade Kft. H-9700 Szombathely, Hunyadi u. 26.), vagy e-mailen (info@4sport.hu). Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a 4sport milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a 4sport adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. A 4sport minden tőle telhetőt megtesz, hogy kérésének a lehető leghamarabb eleget tegyen.

Gyermekek személyes adatai
A 4sport-nak nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. Amennyiben 14 éven aluli személy juttatott el a 4sport-nak személyes adatokat, akkor a gyermek szülője vagy gyámja ezen adatok törlése érdekében a írásban, az alábbi elérhetőségeken fordulhat a 4sport-hoz. Ebben az esetben a 4sport a gyermek adatait azonnal törli nyilvántartásából. Elérhetőségek: 4sport - SBD-Trade Kft. – 9700 Szombathely, Hunyadi u. 26., info@4sport.hu


3.) "Cookie-k"
A honlap használatának megkönnyítése céljából a 4sport anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kis méretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehetővé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.


4.) Jogérvényesítési lehetőségek:
Az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéseit, illetve észrevételeit küldje az info@4sport.hu e-mail címre.


5.) Használati feltételek módosítása
A 4sport fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.


6.) Egyéb rendelkezések
A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a 4sport - SBD-Trade Kft. nem vállal felelősséget.
   

Valid CSS!